Câu hỏiDanh mục đơn: QuestionsNGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CÓ ĐƯỢC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ ĐỂ GỬI BÁN TÀI SẢN CỦA MÌNH KHÔNG ?
admin Nhân viên hỏi 1 năm trước

Hiện nay, chúng tôi đang là người phải thi hành án. Căn nhà chúng tôi đang ở đang bị kê biên để bán đấu giá, vậy chúng tôi có được lựa chọn tổ chức bán đâu giá để gửi bán tài sản của mình không?

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 1 năm trước

Theo Khoản 2, Điều 101 Luật Thi hành án thì đương sự có quyền thoả thuận về tổ chức bán đấu giá. Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá do đương sự thoả thuận. Trường hợp đương sự không thoả thuận được thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Như vậy, ông bà hoàn toàn có quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để gửi bán tài sản của mình.