Liên hệ

  • Trung tâm trọng tài thương mại Hà Thành được thành lập theo Quyết định thành lập số 23/BTP/GP do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/02/2019.
  • Địa chỉ: Số 8 Tràng Thi – Phường Hàng Trống – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Mã số thuế: 0108937736
  • Email:
  • Đại điện: (Ông) Trần Hùng Dũng – Chức vụ: Chủ tịch Trung tâm

custom writing service reviews