Dịch vụ hòa giải

Với 5 năm hoạt động, chúng tôi đem lại dịch vụ đầy đủ và mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Tên dịch vụ

Biểu phí (đồng)


Chuẩn bị hồ sơ tố tụng

1.000.000


Chuẩn bị hồ sơ tố tụng

1.000.000


Chi phí hòa giải theo quy định của trung tâm

5.000.000


Phi phí cho hòa giải viên

5.000.000-15.000.000


Chuẩn bị hồ sơ tố tụng

1.000.000


Chuẩn bị hồ sơ tố tụng

1.000.000


Các chi phí khác

   800.000


Chuẩn bị hồ sơ tố tụng

1.000.000

Nếu bạn còn thắc mắc và có nhu cầu được tư vấn, hãy để lại thông tin phía dưới