Biểu phí dịch vụ

Với 5 năm hoạt động trong lĩnh vực, chúng tôi đem dến cho khách hàng dịch vụ đầy đủ với mức giá phải chẳng nhất.

Tên dịch vụMức giá (đồng)
Chuẩn bị hồ sơ2.000.000
Phí hành chính theo quy định của trung tâm800.000
Thù lao cho hòa giải viên15.000.000 –
25.000.000
Tư vấn Miễn phí
Trọng tài quốc tếLiên hệ